Pentru o experienta mai buna te ruga sa schimbi browserul. Foloseste Chrome sau Firefox.

Politica R.G.P.D.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acesor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulament”).

Pentru o mai bună transparență am pregătit prezentul document cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu EZE.RO inclusiv online cât și/sau prin aplicația noastră mobilă.

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

EZE. RO – VINZI ȘI CUMPERI este denumirea comercială a S.C. EZE CONCEPT TEAM SRL, persoană juridică română, cu sediul în București,Sector 1, Calea Griviței nr.168,bl.J,sc.1,ap.4,Camera1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/16159/2018, CUI: 40129005,(în continuare EZE.RO) înscrisă în Registrul de evidența a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr.:10829, contact -mail: office@eze.ro.

Pentru o mai bună comunicare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal , va puteți adresa Responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa de mail: dpo@eze.ro

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

 • În momentul înregistrării pe EZE.RO , ne transmiteți numele dvs, adresa de mail precum și numărul de telefon. În cadrul Profilului creat pe platforma EZE.RO puteți să vă adăugați informații suplimentare cum ar fi, adresă, poză.
 • Deasemenea se poate opta pentru înregistrare în platforma EZE.RO și prin contul dvs Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către EZE.RO. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:
 • Pentru a personaliza experiență dvs pe EZE.RO și pentru a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs, e posibil că anumite informații cu privire la comportamentul dvs pe site, să fie colectate și prelucrate.
 • Atât pe platforma online cât și pe aplicația mobilă EZE.RO putem colecta și stoca diferite informații în cookie-uri conform Politica de cookie.
 • Informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui EZE.RO (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);

DREPTURILE UTILIZATORILOR EZE.RO

EZE.RO în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor săi, și anume:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate (cum ar fi această pagină).
 2. Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 3. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 7. Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
 9. Dreptul de a semnala autorităților încalcarea drepturilor prevăzute de către Noul Regulament pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea de reglementare în România este: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul EZE.RO este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului.

În cazul în care doriți să va exercitati drepturile menționate anterior puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată prin e-mail la adresa : dpo@eze.ro

Termenul de răspuns la solicitările care au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1 (una) luna de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu 2 (două) luni atunci când este necesar, țînându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII.

Putem folosi datele dvs personale în următoarele situații:

 • Când vă veți înregistra pe EZE.RO, vă vom folosi datele de logare pentru a vă identifica ca utilizator și pentru a vă acordă accesul pe site.
 • Când vă înregistrați utilizând contul dvs de Facebook sau Google, vă vom folosi datele de logare pentru a vă identifica ca utilizator și pentru a vă acorda accesul pe site.
 • Când trebuie să încheiem sau să executăm un contract pe care suntem pe cale să-l încheiem sau l-am încheiat cu dvs.
 • Când sunt necesare pentru a respecta o obligație legală cum ar fi transmiterea datelor către autoritățile competențe cum ar fi Poliție/Parchet/Instanțe judecătorești.
 • Când trebuie să vă contactăm în urma unei solicitări făcute de către dvs.
 • Când vă furnizăm serviciile noastre.
 • Când vom utiliza adresa dvs de mail și numărul de telefon pentru a vă oferi sugestii și recomandări despre serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs.
 • Când vom facilita comunicarea directă și transmiterea datelor dvs către anumiți Utilizatori care publică anunțuri de angajare în categoria “Locuri de muncă”
 • Când utilizați serviciile noastre ,pentru a putea să vă oferim un conținut personalizat și pentru a vă oferi rezultate relevante de căutare.
 • Când relaționați cu echipa de Relații cu clienții, cu Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrăm datele dvs personale pentru a analiza ulterior interacțiunea dvs cu cei mai sus numiți, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor.

Temeiul legal al prelucrării datelor dvs cu caracter personal în situațiile mai sus menționate, constă în necesitatea incheirii și executării unui contract, raporturile juridice între EZE.RO și dvs că Utilizator fiind guvernate de Termenii și Condițiile publicate pe site.

În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate, ne vom afla în imposibilitatea furnizării serviciilor oferite pe EZE.RO

În ceea ce privește plasarea de cookie-uri pe EZE.RO, pentru cele care nu sunt strict necesare asigurării funcționalității EZE.RO, este necesar consimțământul dvs că temei al prelucrării, pe care îl veți acorda prin intermediul butoanelor special amplasate la intrarea pe platforma.

Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment și gratuit, prin transmiterea unei solicitări către EZE.RO , printr-un mail trimis pe adresa : dpo@eze.ro

CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT DIVULGA DATELE PERSONALE COLECTATE

 • către anumiți furnizori de servicii – datele divulgate către aceștia sunt pentru a ne ajută să furnizăm anumite aspecte ale serviciilor noastre, sprijin administrativ, tehnic și suport IT.
 • către consultanți externi mandatați de EZE.RO
 • către procesatori de plăți mandatați de către EZE.RO pentru efectuarea operațiunilor de plata
 • către furnizorii de servicii de cloud, analiză și motoare de căutare pentru a îmbunătăți și optimiza EZE.RO
 • către furnizorii de cookie-uri și tehnologii similare
 • către diferiți parteneri de publicitate
 • către autorități publice, instanțe judecătorești, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Informații publice – atunci când postați un anunț folosind serviciile EZE.RO se vor afișa în contul dvs numele dvs, număr de telefon precum și adresa. Aveți în vedere că în momentul când datele dvs de contact sunt pe EZE.RO anumiți utilizatori pot distribui datele anunțului și datele dvs de contact altor persoane.

Transferuri internaționale – EZE.RO nu transferă date cu caracter personal către nicio țara din afară Spațiului Economic European

STOCAREA ȘI SECURITATEA DATELOR

Informațiile pe care le colectăm de la dvs sunt stocate pe servere securizate pentru a vă putea proteja cât mai bine datele personale. Toate informațiile dvs precum și informațiile de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL. Cu toate că folosim am implementat măsuri tehnice ,organizatorice necesare protejării datelor dvs, ținem să precizăm că transferul de date prin internet sau alte rețele deschise nu este niciodată sigur, existând riscul că datele dvs personale să fie accesate de terți neautorizați.

 • Informațiile colectate de la dvs se păstrează pe toată perioada cât aveți cont deschis pe EZE.RO, iar după închiderea contului din orice motiv acestea sunt păstrate pentru o perioada de 30 zile. După terminarea celor 30 zile datele dvs vor fi distruse / șterse din sistemul nostru sau transformate în date anonime pentru a putea fi folosite în scopuri de statistică.
 • În cazul în care timp de 1 an nu ați mai folosit contul creat pe EZE.RO , ne rezervăm dreptul de a șterge contul, inclusiv toate datele personale stocate.

STERGEREA DATELOR DIN SISTEM

Pentru a putea șterge datele dvs. din sistem, este necesar  va autentificați în contul de membru,  accesați secțiunea de profil și apoi aveți opțiunea de a șterge datele.

Atenție : Acesta este un proces automat, instant, ce va șterge datele din sistem. Nu se poate reveni și nu se pot recupera.

 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro/

Top